Xaya ICO: Provably Fair, Unstoppable & Serverless Blockchain Gaming Platform

Xaya hänvisar till sig själv som “äkta blockchain-spel” och är en helt öppen källkodsplattform som upprätthålls av bidragsgivare tillsammans med Autonomous Worlds Ltd. Plattformen låter utvecklare som använder beprövad teknik som är peer-reviewed lägga upp sina spel helt på blockchain. En gång på blockchain tillåter Xaya att dessa spel körs på ett bevisligen rättvist, ostoppbart […]

More