Ultimate Setup Guide för Cryptocurrency Mining med Linux- och Nvidia-kort

Linux Cryptocurrency Mining Guide

I den här handledningen lär du dig hur du konfigurerar Linux på en gruvdator som använder Nvidia GPU. Vi konfigurerar också datorn för att använda SSH, så att vi kan styra datorn från en annan dator. Den största fördelen med att ställa in din gruvdator med SSH är främst för att om du har flera gruvdatorer kan du styra dem alla från en huvuddator eller bärbar dator som är ansluten till samma nätverk. Du behöver inte ha ett extra tangentbord, en mus och en bildskärm ansluten till alla dina gruvdatorer på detta sätt.

Linux Cryptocurrency Mining Guide

Den främsta anledningen till att du skriver den här artikeln är att vägleda dig genom processen att installera Nvidia-drivrutinerna och konfigurera GPU: erna, så att du kan styra fläkthastigheten och andra GPU-inställningar.

Välja Linux-distribution

Eftersom vi vill använda en SSH-installation behöver vi inte ett GUI för vår gruvdator. På grund av detta har jag valt Ubuntu-server för vår Linux-distribution.

I skrivande stund (2018-04-14) Vi är ungefär 12 dagar kvar från lanseringen av Ubuntu 18.04 LTS. LTS-versionen av Ubuntu-servern är den vi vill ladda ner. Detta beror på att LTS-versionen innehåller uppdateringar i ungefär fem år efter släppdatumet. Vi vill ha den långsiktiga uppdateringsversionen, eftersom vi kommer att ladda ner drivrutiner från deras paketförvar. Icke-LTS-versionerna tillhandahåller endast uppdateringar i nio månader, vilket innebär att vi måste installera om eller uppdatera operativsystemet var nionde månad istället för fem år. Dessutom gör LTS-versionen processen enkel att uppdatera från en LTS-version till nästa LTS-version utan att installera om operativsystemet.

Se till att du laddar ner 16.04 LTS-versionen om du läser den här före 2016-04-26, annars laddar du ner 18.04 LTS-versionen. Jag kommer att använda betaversionen av 18.04 eftersom detta är det framtida operativsystemet för Ubuntu-servern, och jag måste skriva den här artikeln för Ubuntu 18.04. Jag LÅT BLI föreslå att du använder en betaversion för din gruvdator, så det kan vara bäst att bara vänta tills den officiella Ubuntu 18.04-servern släpps. Jag använder bara beta så att jag kan skriva självstudien för framtida Ubuntu 18.04 och inte den gamla Ubuntu 16.04.

Skapa den startbara disken

När du väl har laddat ner ISO-filen måste du skriva filen till en DVD eller en USB-enhet och göra den startbar. Jag föredrar att skriva det till en USB-enhet, så jag kommer att förklara detta i handledningen.

jag använder rufus för att skapa mina startbara USB-enheter. Rufus körs bara på Windows. Ladda bara ner rufus och anslut sedan USB-enheten som du vill skapa den startbara ISO-filen.

Obs! USB-enheten som du gör startbar kommer att förlora all data, så se till att USB-enheten är tom innan du går vidare. Välj inte din hårddisk, annars raderar den datorns hårddisk som du arbetar med. Se till att du har valt en USB-enhet och inte din Windows-hårddisk. Av denna anledning har jag en separat USB-enhet som jag bara använder för detta ändamål.

Kör nu rufus-filen, och du bör se något liknande

Den röda pilen indikerar USB-enheten du vill skriva Linux ISO-filen till.

Obs! USB-enheten som du gör startbar kommer att förlora all data, så se till att USB-enheten är tom innan du går vidare. Välj inte din hårddisk, annars raderar den datorns hårddisk som du arbetar med. Se till att du har valt en USB-enhet och inte din Windows-hårddisk. Av denna anledning har jag en separat USB-enhet som jag bara använder för detta ändamål.

Den blå pilen anger det partitionsschema du vill ha för din gruvdator. Jag använder vanligtvis det senaste urvalet “GPT-partitionsschema för UEFI”. För att använda detta partitionsschema måste du ha ett moderkort som stöder UEFI, så du måste kontrollera moderkortets specifikationer. Om inte använder det första valet “MBR-partitionsschema för BIOS eller UEFI”.

Nästa steg är att klicka på den första röda rutan i bilden (den med dvd på hårddiskbilden) och välja ISO-fil.

Den gröna pilen anger USB-enhetens namn. Jag använde precis standardnamnet.

När du har kontrollerat att du har fyllt i alla inställningar korrekt klickar du på startknappen. Detta kan ta några minuter till några timmar, beroende på USB-enhetens hastighet och ISO-filens storlek.

Installera Linux OS

När det är klart måste du installera Linux OS på din gruvrigg. Jag kommer inte att förklara denna process, eftersom den är ganska enkel och varierar på grund av varje individs hårdvara. Jag kommer dock att ge en kort översikt över hur jag installerade Linux OS.

Du behöver ett tangentbord, en mus och en bildskärm ansluten till gruvdatorn för att installera Linux OS.

Först startade jag upp datorn och gick in i BIOS. Jag ändrade maskinens startprioritet för att starta från USB först. Jag sparade och avslutade BIOS. Jag startade sedan om maskinen med den startbara Linux-USB-enheten insatt i maskinen.

Därefter följde jag installationsanvisningarna.

Uppdatera Linux OS

Nu när du har installerat Linux bör du logga in på det användarnamn som du skapade under installationsprocessen.

Det första steget är att uppdatera systemet. Vi kan göra detta genom att använda:

sudo apt-get uppdatering && sudo apt-get uppgradering

Nästa steg är att installera SSH-servern

sudo apt-get install openssh-server

Min dator sa redan att den var installerad, men du måste installera den om den inte är det.

Därefter måste vi få lite information om vårt nätverk. Vi behöver den här informationen för att ansluta till gruvdatorn med SSH och för att ställa in en statisk IP-adress för gruvdatoren. Vi behöver följande nätverksinställningar:

Lokal IP-adress

Nätmask

Netmask CIDR

Inkörsport

Gränssnitt

Typ:

ifconfig | grep nätmask

Den lokala IP-adressen är ip-adressen som börjar med 192.168 i exemplet ovan är den 192.168.1.71

Netmask är nätmaskadressen som finns på samma rad som den lokala IP-adressen. I exemplet ovan är det 255.255.255.0

Skriv nu:

netstat -r -n

Gatewayen är adressen som inte är 0.0.0.0 i exemplet ovan den är 192.168.1.254

Gränssnittet är Iface på samma rad som gatewayen. I exemplet ovan är det enp1s0

Vi måste nu beräkna CIDR för din nätmaskadress. För att göra detta kör du det här kommandot och ersätter “255.255.255.0” med din IP-adress för nätmask.

IFS = ’.’ Läs -ra IPADDRESS <<< "255.255.255.0" && IPADDRESSZERO = `(eko "obase = 2; $ {IPADDRESS [0]}" | bc) ` && IPADDRESSONE = `(eko "obase = 2; $ {IPADDRESS [1]}" | bc) ` && IPADDRESSTWO = `(eko "obase = 2; $ {IPADDRESS [2]}" | bc) ` && IPADDRESSTHREE = `(eko "obase = 2; $ {IPADDRESS [3]}" | bc) ` && echo -n $ IPADDRESSZERO $ IPADDRESSONE $ IPADDRESSTWO $ IPADDRESSTHREE | awk -F’1 ” NF {print NF-1} ‘

Du borde få ett nummer mellan 24-30. I exemplet ovan får jag 24.

Vid den här tiden kan vi avsluta resten av handledningen från din huvuddator med SSH-funktionen. Du kan nu koppla ur tangentbordet, musen och bildskärmen från gruvdatoren.

Anslut till gruvdatorn med SSH med ett Windows-system

Om din huvuddator är Mac eller Linux har du redan en SSH-klient installerad. Om din huvuddator är Windows måste du ladda ner den Spackel. Jag gillar filen som inte installeras, så jag rullar ner till de alternativa binära filerna och laddar ner putty.exe

När du har laddat ner kitt öppnar du filen och du ska se något liknande

Det enda du behöver fylla i är IP-adressen och tryck sedan på öppna.

Här är min inställning

Om några varningsrutor visas klickar du bara på ja.

Det bör då be dig att logga in (med ditt användarnamn och lösenord som du ställer in vid installationen av Linux OS)

Anslut till gruvdatorn med SSH med ett Linux- eller Mac-system

För att ansluta till din gruvdator med SSH, öppna en terminal och skriv in:

ssh IP_address_of_mining_computer

Till exempel skulle jag använda:

ssh 192.168.1.71

Det bör då be dig att logga in (med ditt användarnamn och lösenord som du ställer in vid installationen av Linux OS)

Konfigurera en statisk lokal IP-adress

Först måste vi ställa in en statisk lokal IP-adress för gruvdatorn. Om vi ​​inte gör det kan det ändra IP-adressen efter varje omstart. Jag föreslår att du ställer in den statiska IP-adressen till den IP-adress som den gav dig när du skrev in ifconfig, så kommer vi inte att tilldela den en IP-adress som redan används av ett annat system i nätverket.

Nätverksfilen finns på en annan plats i Ubuntu 18.04 jämfört med tidigare versioner av Ubuntu, och den använder YAML-formatet istället för text.

För att hitta nätverksfiltypen

ls / etc / netplan /

Den ska lista en fil. För mig listades det “50-cloud-init.yaml”

Öppna filen genom att skriva in:

sudo nano /etc/netplan/50-cloud-init.yaml

Du borde se något så här

Ändra det så att det ser ut så här

För den adress du vill skriva in ip-adressen du vill ha (jag föreslår att du använder den som den gav dig i ifconfig) i slutet måste du skriva in / och sedan Netmask CIDR som vi beräknade tidigare. Se sedan till att DHCP för både IPV4 och IPV6 är avstängd och skriv in IP-adressen för nätverkets gateway.

Spara filen genom att trycka på Control + X och sedan på Y och sedan på Enter. Nu ska du automatiskt återgå till kommandoraden.

Starta sedan om systemet:

starta om sudo nu

Anslut sedan till systemet igen med SSH och din tilldelade IP-adress.

Konfigurera GPU-drivrutinerna

Nu måste vi installera Linux Headers med:

sudo apt-get install -y linux-headers – $ (uname -r)

Du kanske redan har de senaste rubrikerna.

Nu måste vi installera xorg dev-paketet

sudo apt-get install xorg-dev

Starta om nu:

starta om sudo nu

Därefter måste vi lägga till PPA för grafikdrivrutinerna:

sudo apt-add-repository ppa: grafikdrivrutiner / ppa

Nu måste vi uppdatera APT så att den vet om de senaste drivrutinerna i PPA

sudo apt-get uppdatering

Nu måste vi ta reda på vilka drivrutiner som är de senaste drivrutinerna. Du kan ta reda på detta genom att besöka Grafikdrivrutiner PPA Rulla ner till botten och titta på posten som säger “nvidia-grafik-drivrutiner”, till exempel de senaste när denna artikel skrivs (2014-04-14) är “nvidia-grafik-drivrutiner-396”

Installera nu drivrutinerna samt CUDA

sudo apt installera -y nvidia-396 nvidia-cuda-toolkit

filerna är stora (cirka 1 GB) så det kan ta ett tag

När installationen är klar måste du kontrollera om den har installerats korrekt med

lsmod | grep nvidia

Om ingenting återkommer misslyckades installationen av drivrutinen, annars skulle det visa något liknande

Nu måste vi skapa Nvidia-konfigurationsfilen

sudo nvidia-xconfig -a –cool-bits = 31 – tillåt-tom-initial-konfiguration

Du borde se något så här

Om det ger dig ett fel, starta om och försök skapa Nvidia-konfigurationsfilen igen.

Se till att alla GPU: er upptäcks i ditt system

nvidia-smi

Som du kan se har det upptäckt GT 1030 i datorn.

Det visar dig även fläkthastighet, temperatur och energianvändning per GPU.

Starta om nu

starta om sudo nu

Nu måste vi logga in som root

sudo su root

För att konfigurera fläkthastighet, kärnklocka eller minneshastighet måste vi starta xorg och sedan berätta för systemet att vår huvuddisplay är SSH-konsolen.

X: 1 &

Datorkonsolen bör inte ge några fel, men den återgår inte till användarnamnet på kommandoraden. Skriv sedan in

exportera DISPLAY =: 1

Då ska den återgå till användarnamnet på kommandoraden.

Konfigurera GPU: erna

Obs: att ändra fläkthastighet, GPU-kärnklocka och GPU-minnesklocka kan skada GPU och eller förkorta GPU: s livslängd. Se till att du vet vad du gör om du försöker redigera dessa inställningar. Jag stöder inte eller förespråkar att du ska försöka ändra någon av dessa GPU-inställningar.

För att ändra fläkthastigheten kan du använda

nvidia-inställningar -a [gpu:index_of_GPU] / GPUFanControlState = 1 -a [fläkt: 0] / GPUTargetFanSpeed ​​=fan_hastighet_procent

Till exempel för att vrida fläkthastigheten till 100 på GPU 0 skulle jag använda:

nvidia-inställningar -a [gpu: 0] / GPUFanControlState = 1 -a [fläkt: 0] / GPUTargetFanSpeed ​​= 100

För att ändra GPU-klockhastigheten använder du

nvidia-inställningar -a ‘[gpu:index_of_GPU] / GPUGraphicsClockOffset [3] =+eller offset

Du kan använda + eller – för att öka eller minska hastigheten genom förskjutningen. Till exempel för att öka kärnklockan med 1 skulle vi använda

nvidia-inställningar -a ‘[GPU: 0] / GPUGraphicsClockOffset [3] = + 1’

För att ställa in GPU-minneshastigheten som du skulle använda

nvidia-inställningar -a ‘[gpu:index_of_GPU] / GPUMemoryTransferRateOffset [3] =minneshastighet

Till exempel för att ställa in minneshastigheten till 3010 skulle vi använda

nvidia-inställningar -a ‘[gpu: 0] / GPUMemoryTransferRateOffset [3] = 3010’

Ladda ner gruvprogramvaran

Okej nu är det dags att börja bryta. De flesta gruvdatorer som använder Nvidia och Linux är byggda för att bryta equihash-mynt. På grund av detta kommer vi att följa en tidigare handledning som jag har skrivit om hur man minar Bitcoin Private. Jag kommer inte att gå in på detaljerna om hur man konfigurerar kommandoradskonfigurationen, så se till att du följer handledningen.

Vi måste nu skapa en mapp för vår gruvprogramvara. Jag valde att skapa en mapp i min hemkatalog som heter “mining_software”

Ändra katalogen till hemkatalogen

cd hem / zach

Skapa nu mappen

mkdir mining_software

Ge nu äganderätten till mappen till ditt användarnamn

känt användarnamn mining_software

I mitt fall skulle jag använda

chown zach mining_software

Nu måste vi installera EWBF gruvarbetare Du kan läsa mer om det i Bitcoin Private tutorial.

Ladda ner tarfilen på din huvuddator (Windows, Mac, Linux)

Om du använder Windows måste vi ladda ner pscp för Windows. Detta är en scp-klient för Windows skapad av samma personer som gjorde kitt. Se sedan till att både pscp.exe och EWBF-filen finns i samma mapp. Öppna nu ett kommandofönster i den mappen.

Om du har Mac eller Linux installerat har du scp inbyggt. Öppna en terminal i mappen där EWBF-filen laddades ner.

För att kopiera EWBF-programvaran från din huvuddator till din gruvdator behöver vi använda

Om du använder Windows:

pscp-fil användarnamn @ ipaddress: / mapp /

Om du använder Mac eller Linux:

scp-fil användarnamn @ ipaddress: / mapp /

Jag använder Windows, så min kommandoradskonfiguration är

pscp "Zec Miner 0.3.4b Linux Bin.tar.gz" [email protected]: / home / zach / mining_software

Kontrollera nu om filen kopierades

Byt katalog till mappen mining_software

cd mining_software

Skriv sedan

ls

Den ska visa att den enda filen är gruvprogramvaran EWBF.

När filen har kopierats kan vi stänga scp- eller pscp-fönstren på vår huvuddator

Nu måste vi extrahera gruvprogramvaran.

tjära -xf "Zec Miner 0.3.4b Linux Bin.tar.gz"

Kontrollera sedan om gruvarbetaren har extraherats

ls

Ta sedan bort tjärfilen

rm "Zec Miner 0.3.4b Linux Bin.tar.gz"

Kontrollera sedan om filen har tagits bort

ls

Byt sedan kataloger till miner-mappen

cd 0.3.4b

Skapa sedan en ny fil med kommandoradskonfigurationen för gruvarbetaren. Se Bitcoin privata handledning om hur du konfigurerar dina kommandoradsparametrar. Till exempel använder jag

./ gruvarbetare –server us.btcprivate.pro –port 2827 –användare b1PR4MkpD5BpRu6BUbX1uCz9ptuPzjoY3FP.miningcomputer4 –pass x –pec –api 0.0.0.0:8000

Spara detta i en skriptfil genom att skriva

echo nohup ./miner –server us.btcprivate.pro –port 2827 –användare b1PR4MkpD5BpRu6BUbX1uCz9ptuPzjoY3FP.miningcomputer4 –pass x –pec –api 0.0.0.0:8000 & >> mine_BTCP.sh

Vi använder ip-adress 0.0.0.0 för API så att vi kan kontrollera den på en annan enhet som är ansluten till nätverket

Nohup och & i slutet, tillåter oss att köra gruvprogramvaran när vi kopplar bort från SSH-klienten.

Gör sedan skriptfilen körbar genom att skriva

chmod 700 mine_BTCP.sh

Starta sedan skriptet genom att skriva

./mine_BTCP.sh

Tryck sedan på Control + C.

Gruvearbetaren ska springa i bakgrunden nu. Du kan nu koppla från SSH-klienten och övervaka gruvdator från en webbläsare på vilken enhet som helst som är ansluten till nätverket.

När du ansluter till gruvdatorn med SSH-klienten, om du behöver stoppa gruvprogramvarutypen

ps -eaf

Leta efter gruvprogramvarans PID. Du kan se att det är gruvprogramvaran, eftersom processen kommer att ha ./miner i beskrivningen. I mitt exempel är det 2109

Skriv sedan

sudo kill 2109

Det är allt. Du borde nu bryta BTCP!

Hur man uppdaterar drivrutiner

För att uppdatera drivrutiner måste du ta bort den gamla drivrutinen med

sudo apt-get purge nvidia *

Starta sedan om systemet

starta om sudo nu

Nu måste vi uppdatera APT så att den vet om de senaste drivrutinerna i PPA

sudo apt-get uppdatering

Nu måste vi ta reda på vilka drivrutiner som är de senaste drivrutinerna. Du kan ta reda på detta genom att besöka Grafikdrivrutiner PPA Rulla ner till botten och titta på posten som säger “nvidia-grafik-drivrutiner”, till exempel de senaste när denna artikel skrivs (2014-04-14) är “nvidia-grafik-drivrutiner-396”

Installera nu drivrutinerna

sudo apt installera -y nvidia-396

När installationen är klar måste du kontrollera om den installerades korrekt med

lsmod | grep nvidia

Om ingenting återkommer misslyckades installationen av drivrutinen, annars skulle det visa något liknande

Se till att alla GPU: er upptäcks i ditt system

nvidia-smi

Det är allt. Du bör nu räkna ut vilket mynt du vill bryta på ditt nya Linux- och Nvidia-gruvsystem. Du kan bläddra bland alla Blockonomi-gruvartiklar för att lära dig om olika mynt och lära dig hur man bryter dem!

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me